Sözlükte "döner sermaye" ne demek?

1. kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel ya da katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak koşuluyla kuruluşa ya da bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermayedöner sermaye

Döner sermaye kelimesinin ingilizcesi

adj. floating
n. circulating capital, working capital, trading capital, floating capital, float